Teenused

Haldus ja juhtimine

Haldus- ja juhtimisteenusega on kaetud:

 • üldine korteriühistu asjaajamine,
 • korteriühistu liikmetega suhtlus,
 • liikmete küsimuste ja probleemidega tegelemine,
 • ametkondadega suhtlus,
 • majanduskava projekti koostamine ja esitamine juhatusele, selle täitmise jälgimine,
 • üldkoosoleku ettevalmistamine ja läbiviimine,
 • juhatuse koosolekutel osalemine ja vajadusel nende ettevalmistamine ja läbiviimine,
 • vajadusel hinnapäringute korraldamine,
 • lepingute ettevalmistamine,
 • võlgnikega tegelemine

ning muu oluline, mis seotud üldise ühistu asjaajamise ja majandamisega

Hooldus ja heakord

Hooldus- ja heakorrateenus on mõeldud selleks, et vastavalt ühistu soovidele oleks tagatud regulaarne tehnosüsteemide kontroll, arendamine ja rikete kõrvaldamine.

Korraldatud on kinnistu aastaringne hooldus. Kõigi teenuste organiseerimist on võimalik eraldi tellida vastavalt ühistu vajadustele ning soovikorral hoolitseme absoluutselt kõige eest, mis puudutab tehnosüsteeme ja heakorda –

 • hoolduslepingud,
 • auditite korraldamine,
 • üldosa parandus- ja hooldustööd,
 • haljasala igapäevane korrashoid,
 • puhastusteenuste organiseerimine,
 • kütte-, vee-, kanalisatsiooni-, elektrisüsteemide hooldus- ja remonttööd.

Raamatupidamine

Raamatupidamisteenuse osutamisel oleme arvestanud, et korteriomanikud saaksid ise otsustada millises mahus ja milliseid teenuseid soovitakse.

Üldlahendusega on loomulikult kaetud see, mida seadus nõuab, kuid seda, milliseid lisateenuseid või milliseid lahendusi täpselt soovitakse – selle saab iga korteriühistu ise otsustada.

Võimaldame dokumentide arhiveerimist, arvete saatmist e-kirja teel või otsekorraldusena, paberkandjal arvete ja dokumentatsiooni edastamist postkastidesse, koondaruannete regulaarset avalikustamist ja edastamist liikmetele ja palju muud.

Iseteeninduskeskkonnast veenäitude teavitamine annab hea ülevaate liikmele tema tarbimisharjumustest ja võimaldab pidevalt kontrollida enda edastatud näite jooksva kuu kohta, kui ka eelnevate kuude ülevaates.

Avarii-dispetšer 24H

Veeavarii, valgusti, mis ei põle või mittetöötav ukselukk
dispetšerteenusega võite olla kindlad, et on olemas vaba tehnik, kes reageerib ja lahendab tekkinud olukorra vastavalt sõlmitud lepingule.

Avarii-dispetšerteenus 24h on mõeldud korteriühistutele, kes soovivad, et ööpäevaringselt oleks olemas võimalus helistada rikete ja avariiolukordade korral dispetšerile.

Tema ülesanne on rikketeadete vastuvõtmine telefoni teel ning vajadusel hooldustehniku väljasaatmine vea lokaliseerimiseks või vajadusel võtta ühendust hoolduslepingute olemasolul vastava eriala spetsialistiga. Antud teenus tagab mugavuse ja operatiivse tegevuse olukordades, kus kiirus ja professionaalsus on märgilise tähtsusega – olgu selleks ka hilised õhtutunnid.

Meie hinnakalkulaator ja hinnakirjad on lihtsad ja konkreetsed –

vajuta siia, et tutvuda meie teenuste maksumusega

Kontaktisikud

Peeter Ojatamm
Haldusjuht
peeter@kinnistuhaldus.ee
Rene Kintsiraud
Haldusjuht
rene@kinnistuhaldus.ee
Tauri Tann
Hooldusjuht
tauri@kinnistuhaldus.ee
Sander Pang
Arved ja andmesisestus
raamatupidamine@kinnistuhaldus.ee

Üldkontaktid

Kiire kontaktvorm

Võta meiega ühendust! Kui aga tahad teada üldteenuste maksumust, siis Sinu kortermaja teenuse esmase hinna saad kohe teada, kasutades kiiret ja lihtsat hinnakalkulaatorit!