Soovime maja terviklikult korda teha

Korterelamu terviklik rekonstrueerimine on üldjuhul kõige efektiivsem ja suurima kasuteguriga ehituslik toiming, mida korterelamu kaasajastamise osas teha.

Selleks, et jõutaks parima võimaliku tulemuseni, tuleb kogu protsessi juhtida läbimõeldult ja kaalutletult.

Meie hinnangul on esmaselt kõige olulisem just kaardistada liikmete soovid ja eesmärgid seoses korterelamu rekonstrueerimisega. Selgitada erinevaid lahendusi, andes sellega suure valikuvõimaluse just sobivaima tulemuse saavutamiseks. Teadvustamine ja infovahetus, selgitustöö ja asjakohase teabe edastamine liikmetele on võtmekohaks, et protsess saaks alustatud korrektselt ja täidaks reaalselt korteriomanike soove, samas oleks tagatud asjakohane ja teadlik nõu halduri pool, nõustamaks elanike ja andmaks vastuseid korteriomanike küsimustele.

Kinnistu Haldus OÜ omab kogemust, millel on ka reaalselt tulemused!

Alates esimesest otsusest, et korterelamu tuleb terviklikult rekonstrueerida, kuni reaalselt ehituse lõppedes kasutussteatise saamisega.

Aitame Teil täita Teie soovi – alates otsusest, kuni ehitustööde lõpuni.

Kontaktisikud

Peeter Ojatamm
Haldusjuht
peeter@kinnistuhaldus.ee
Rene Kintsiraud
Haldusjuht
rene@kinnistuhaldus.ee
Tauri Tann
Hooldusjuht
tauri@kinnistuhaldus.ee
Sander Pang
Arved ja andmesisestus
raamatupidamine@kinnistuhaldus.ee

Üldkontaktid

Kiire kontaktvorm

Võta meiega ühendust! Kui aga tahad teada üldteenuste maksumust, siis Sinu kortermaja teenuse esmase hinna saad kohe teada, kasutades kiiret ja lihtsat hinnakalkulaatorit!