Olemasolev „majavanem“ ei jaga infot, dokumendid on korrast ära, ei majanda tänapäevaselt

Selleks, et paljud arusaamatused jääksid tekkimata, oleks tagatud hea õhkkond kortermaja elanike vahel, info jõuaks õigeaegselt liikmetele, selleks peab tähelepanu pöörama, et ühistu juhtorgan hoolitseks korrektse ja õigeaegse info ja aruandluse edastuse eest korteriühistus. Korteriühistul võiks olla ühistu tööd ja tegemisi reguleerivad alusdokumendid, need peaksid olema läbimõeldud ja ka liikmetele teatavaks tehtud.

Dokumendid ja otsused peaksid olema korrektselt koostatud ning korteriomanikele kättesaadavaks ning teatavaks tehtud. Kindlasti tuleb ostuste tegemisel ja infoedastusel järgida, et see oleks tehtud vastavalt kehtivatele seadustele. Heas usus ja tahtes ning korrektselt läbiviidud infoedastus tagavad läbipaistva ning kõigile arusaadava majandamise. Samuti tõstab liikmete asjakohane kaasamine üleüldist huvi korteriühistu tegemiste osas ning kindlasti loob kaalutlevama ja mõistlikuma arutelu ühistu majandamisküsimustes.

Arvete edastamise võimalus e-kirja teel, protokollidega tutvumine nii paberkandjal, kui ka digitaalsel kujul, veenäitude esitamine elaniku poolt iseteeninduskeskkonnas, tutvumine ühistu aruandlusega vastavalt seaduses sätestatud korras – need on ainult mõned märksõnad paljudest, mida üks tänapäevaselt toimiv ühistu peaks oma liikmetele võimaldama ja mida Kinnistu Haldus OÜ tagab. Hästikorraldatud infovahetus ühistult liikmetele on olulise tähtsusega iga põhjalikuma otsuse ja planeeringu puhul.

Kontaktisikud

Peeter Ojatamm
Haldusjuht
peeter@kinnistuhaldus.ee
Rene Kintsiraud
Haldusjuht
rene@kinnistuhaldus.ee
Tauri Tann
Hooldusjuht
tauri@kinnistuhaldus.ee
Sander Pang
Arved ja andmesisestus
raamatupidamine@kinnistuhaldus.ee

Üldkontaktid

Kiire kontaktvorm

Võta meiega ühendust! Kui aga tahad teada üldteenuste maksumust, siis Sinu kortermaja teenuse esmase hinna saad kohe teada, kasutades kiiret ja lihtsat hinnakalkulaatorit!