Keegi ei võta kortermaja asjaajamist enda kanda, elanikel oma tegevused ja aega napib

Kortermaja eest hoolitsemine ja korteriühistu asjaajamine ei tohiks olla tegevus, mida tehakse siis, kui kõigi muude toimingute vahelt aega jääb ja vastavalt sellele, et kellel elanikest just tahtmist on.

Sellise majandamise juures võib tekkida olukord, kus ühel hetkel avastatakse pöördumatute probleemidega avariiolukorras tehnosüsteem või seadustega vastuolus ja puudulik ühistu dokumentatsioon ja rahade liikumine.

Kuidas on abiks Kinnistu Haldus OÜ?

Arusaadavalt ei eeldatagi, et igapäeva toimingute kõrvalt leitakse aega ja võimalusi, et süveneda väga spetsiifilistesse kortermaja valdkondadesse, hoida ennast kursis seadusandlusega, koostada vajaminevat dokumentatsiooni, korraldada korterühistu asjaajamist jm. olulist.

Nendel, kellel on erialaselt teadmised näiteks küttesüsteemist, ehitusvaldkonnas, seadusandluses, nende igapäevaelutempo ei lase neil süvitsi pühenduda korteriühistu juhtimisse ja juhtorgani kohustused ületavad panustatavat võimaliku aega.

Need, kellel ehk aega oleks, neil tihti puudub teadmisi ning asjakohase kutse ja teadmiste omandamine on keeruline ning kulukas.

Kutsetunnistus, mida meie haldusjuht omab ning meie tugev kogemustepagas tänaseks juba 28 kortermaja haldamisega, täiustatuna asjatundliku kollektiiviga ja koostööpartneritega, tagavad selle, et meie haldusalas olevad ühistud oleksid juhitud korrektselt, läbimõeldult ja kogemustest tulenevalt efektiivselt.

Tagame konkreetsed tegevusplaanid avariiolukordade tekkimisel, remonttööd on korraldatud läbimõeldult, ühistu asjaajamine on tänapäevane, arvestades elanike ootusi.

Selle kõige juures on tagatud jätkusuutlik korteriühistu majandamine ja korterelamu säilimine.

Kontaktisikud

Peeter Ojatamm
Haldusjuht
peeter@kinnistuhaldus.ee
Rene Kintsiraud
Haldusjuht
rene@kinnistuhaldus.ee
Tauri Tann
Hooldusjuht
tauri@kinnistuhaldus.ee
Sander Pang
Arved ja andmesisestus
raamatupidamine@kinnistuhaldus.ee

Üldkontaktid

Kiire kontaktvorm

Võta meiega ühendust! Kui aga tahad teada üldteenuste maksumust, siis Sinu kortermaja teenuse esmase hinna saad kohe teada, kasutades kiiret ja lihtsat hinnakalkulaatorit!